fbpx
/// Այսօրվա սերունդը մեզանից ավելի լավն է, իրենք հաղթեցին մեզ

Այսօրվա սերունդը մեզանից ավելի լավն է, իրենք հաղթեցին մեզ

Տեսանյութը՝ Հանրային հեռուստատեսության

Գրեք մեկնաբանություն և եղեք ակտիվ
By | 2017-03-06T03:52:58+00:00 Մարտի 6 3:50|Կարևոր|Մեկնաբանությունները կասեցված են Այսօրվա սերունդը մեզանից ավելի լավն է, իրենք հաղթեցին մեզ-ում
//
//